Wat is Positieve Gezondheid?

Wat betekent het?

De term positieve gezondheid is bedacht door Machteld Huber. Zij was zelf huisarts en ontdekte dat gezondheid veel breder is dan alleen je lichamelijke gezondheid. Zij verlegt hiermee de focus van aandacht alleen voor de aandoening of ziekte naar de veerkracht van mensen en wat hun leven betekenisvol maakt.

Hoe werkt het?

Machteld Huber heeft een model gemaakt (ook wel spinnenweb genoemd) die je uitdaagt en ideeën geeft  over op welke gebieden je een betere balans aan kunt brengen in je persoonlijke situatie. Als dat lukt kun je je gelukkiger en gezonder voelen. Dat zorgt er weer voor dat je beter kunt omgaan met de uitdagingen in je leven. Positieve gezondheid gaat uit van eigen regie zolang het mogelijk is. Dat betekent dat je in eerste instantie zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gezondheid. Dingen die je zelf kunt doen zijn bijv. gezond eten, voldoende bewegen, zorgen dat je sociale contacten hebt. Als je op de volgende link klikt krijg je het in beeld https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/

Wat doet Lijst Noëlle Sanders met positieve gezondheid?

Met Lijst Noelle Sanders willen we ons richten op zaken die we via de politiek kunnen beïnvloeden. Met het streven naar meer betaalbare woningen komen we hierin al een heel eind. Maar ook het eerder aanpakken van schuldenproblematiek en het voorkomen van armoede zijn in het kader van uw gezondheid en geluk voor ons belangrijke aandachtspunten. Kortom wij willen de aandacht voor positieve gezondheid bevorderen in Amersfoort!