Vreeland

Door de bewoners van Vreeland werd ik uitgenodigd om te komen kijken naar de appartementen die ooit in de jaren ‘50 door architect David Zuiderhoek waren getekend. De eerste hoogbouw was wereldberoemd en mensen uit de hele wereld kwamen hiernaar kijken. Helaas waren de oorspronkelijke schelpvormige balkons nu onderstut met stempels omdat er waarschijnlijk betonrot is geconstateerd waardoor de bewoners niet meer op de balkons mogen komen. Daarnaast hadden de bewoners klachten over water in de berging, vocht, schimmeloverlast, asbest, geluidsoverlast door de dunne wanden en tocht. Ze konden geen spijker in de muur slaan, dan kwam het kalk naar beneden. Kortom niet meer gezond en als er al iemand kwam van de Alliantie dan kon die vaak de problemen niet verhelpen omdat het nu eenmaal oude gebouwen zijn. Het valt onder beschermd stadsgezicht en dus mag het niet gesloopt worden. Overigens kan de gemeenteraad wel beslissen om dat etiket eraf te halen.

Tot overmaat van ramp vielen de stempels onder de balkons uit, zodat er extra gevaarlijke situaties ontstaan. Ook klaagden de bewoners over ‘kwetsbare mensen’ die in de appartementen worden geplaatst met alle gevolgen van dien. Mensen die zichzelf en hun omgeving verwaarlozen zodat er ongedierte komt, mensen die schreeuwen en zelfs tot aan zelfmoord plegen aan toe. Er wonen relatief veel alleenstaande moeders met kinderen.  De Alliantie zegt dat het prima woningen zijn, wel een beetje geluidsoverlast maar verder niets aan de hand. Voor de balkons hebben ze een korting van 20% van de huur aangeboden. Maar dat is maar een kleine tegemoetkoming in alle ellende. Dan zijn er veel mensen die een uitkering hebben, en die hebben niets aan de korting want dat wordt meteen in mindering gebracht op hun uitkering. Volgens Beter Amersfoort zijn de woningen niet meer van deze tijd en zijn ze zelfs gevaarlijk.

Daarom heeft Beter Amersfoort een motie opgesteld om een onafhankelijke controle door de gemeente te laten uitvoeren en met de bewoners in gesprek te gaan om te kijken naar alternatieven zoals bijvoorbeeld slopen van deze woningen met een terugkeergarantie. Jammer van de wereldberoemde architectonische parel van Zuiderhoek, maar leefbaarheid van de woningen voor de bewoners gaat voor.

Gelukkig was de hele gemeenteraad het hiermee eens. We gaan er nog een ronde aan wijden hoe de problemen van de bewoners opgelost zouden kunnen worden. Dus wordt vervolgd!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.