Toekomststoel

Op 4 april zal Beter Amersfoort samen met D66 en GroenLinks, PvdA, Amersfoort 2014, PvdD een motie indienen die De Toekomststoel heet. De toekomststoel is een initiatief van Jan Terlouw ontstaan in een passage in zijn boek Het Hebzuchtgas, een klimaatsprookje voor jong en oud.

Een tijdje geleden stelde Terlouw in een interview in DWDD dat de problemen met het klimaat veel ernstiger zijn dan mensen zich realiseren. Op maandag 20 maart benadrukte hij dit tijdens zijn lezing in de Marcuskerk in Leusden. Concreet gaat het dan om de stikstofproblematiek, milieuvervuiling, vermindering van de biodiversiteit, bomenkap, overstromingen, maar ook over wonen, de zorg en Amersfoort als inclusieve stad. Op al deze gebieden gaan de komende tijd belangrijke besluiten genomen worden waar alles en iedereen mee te maken krijgt. Vertrouwen en solidariteit spelen hierbij een belangrijke rol. Als we gaan voor een beter leefbare wereld, een gezondere aarde en een fijn leven voor onze jeugd is het bij elk besluit nodig om het effect ervan op de toekomst mee te wegen. Hier ligt een grote en belangrijke uitdaging voor de samenleving dus ook voor Volksvertegenwoordigers. Door een lege stoel, die symbolisch de toekomst vertegenwoordigd, letterlijk een plek te geven aan de vergadertafel zullen volksvertegenwoordigers eraan worden herinnerd dat besluiten duurzaam moeten zijn. Beter Amersfoort vindt dit een mooie symboliek voor een belangrijk onderwerp. En omdat we vandaag de keuzes maken voor een leefbare wereld voor morgen is het van groot belang de toekomst een stem te geven. Daarom vragen de indieners van de motie De Toekomststoel het college om zowel in de collegekamer als in de raadszaal, naar het idee van Jan Terlouw een Toekomststoel te plaatsen.  Zo krijgt de Toekomst een stem en wij denken dat dit zal leiden tot betere en meer duurzame besluiten.

En wat is er nu mooier dan dat we op de dag dat we een kinderburgemeester krijgen ook stemmen vóór De Toekomststoel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *