Samen een auto delen

Deelvervoer houdt in dat er auto’s zijn, maar ook scooters en fietsen  die door iedereen gebruikt kunnen worden.

In Amersfoort wordt deelvervoer als de beste oplossing gezien voor parkeerproblemen naast het beleid van het verstrekken van parkeervergunningen. Op zich een goed alternatief voor het privé- bezitten van een auto  en het is natuurlijk ook een nobel streven om auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld te weren en de straten autoluw te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in de binnenstad waardoor de voetganger plezierig kan wandelen in het centrum.

De vraag is alleen : zullen veel mensen gebruik gaan maken van deelauto’s ?  Het lijkt erop dat er wordt aangenomen dat dat gaat gebeuren en dat daarom er minder parkeerplekken nodig zijn in de nieuwbouwprojecten.  Dat is mij veel te kort door de bocht.

Er is nu een proef  gaande in het Hogekwartier met deelmobiliteit (ook wel MaaS genoemd, Mobility as a service) die mislukt is. Het blijkt dat mensen maar sporadisch gebruik maken van deelauto’s .Mensen die dat wel doen, doen het maar af en toe en zijn  intrinsiek gemotiveerd  om het milieu te sparen. Dus waarom zou het gebruik van deelauto’s  bij andere nieuwbouwprojecten dan wel een succes worden?

Uit de reacties die vaak onder  krantenartikelen over dit onderwerp  staan,  blijkt dat de meeste mensen de vrijheid waarderen en koesteren dat ze op elk moment in hun eigen auto kunnen stappen. Corona heeft daarbij  nog een extra stimulans gegeven om liever met de eigen auto dan met  ander vervoer te reizen. Een enkele keer wordt als argument  genoemd dat het goedkoper is dan het rijden en hebben van een eigen auto ;  maar geldt dat  ook bij weinig of bij veel gebruik?  Er zijn veel vragen . Ik ben  er niet van overtuigd dat kopers van  nieuwbouwhuizen nu massaal aan het deelvervoer zullen gaan. En om er vanuit te gaan dat deelvervoer de norm wordt , kan in mijn ogen  gaan zorgen voor grote problemen straks : Parkeeroverlast  in de nieuwbouwwijken maar ook in de straten en wijken  daar omheen.   Of zijn er andere plannen:  is het opzet om het in de soep te laten lopen?  Is het een plan om  in alle wijken in Amersfoort vergunning parkeren te gaan toepassen?  Dat brengt immers geld in het gemeentelaatje.

Het zijn wat mijmeringen .  Hoe zou het zijn als je een parkeerplaats kan kopen bij je huis? Misschien moeten we naar een systeem waarin  parkeerplaatsen net als huizen gekocht kunnen worden.  Misschien dat mensen dan meer nadenken over of ze een eigen auto willen of toch liever een auto willen delen met mensen uit hun buurt.

Noëlle Sanders, lijst 15, nummer 1

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.