Roze zorg

De laatste 12 jaar zet ik me als ambassadeur Roze 50+ in voor Roze zorg. Aandacht voor seksuele diversiteit in de zorg (www.rozezorg.nl) is belangrijk. Het debat over de groep Roze ouderen moet nieuw leven worden ingeblazen en hun toekomstperspectief verbeterd. De vergrijzing neemt hand over hand toe en ook de LHBTIQAPC (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse conditie, queeer, , aseksueel, panseksueel, cisgender, in het vervolg LHBTI+) oudere wordt afhankelijker.

Belangrijk is dat je jezelf moet kunnen zijn. Dat kan alleen als er een veilig leefklimaat is in de zorginstellingen. Ondanks de inzet van indebuurt033, Wijkteams, de gemeente en de ambassadeurs Roze 50+ is het nog niet gelukt om de sensitiviteit voor roze zorg bij zorgorganisaties te vergroten. In Amersfoort heeft nog geen enkele organisatie de Roze Loper. In tegenstelling tot Utrecht en andere steden. De roze loper die tot doel heeft de sociale acceptatie en inclusie van LHBTI+ in de zorg te bevorderen is een keurmerk dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt tot sociale acceptatie van (seksuele) diversiteit in de zorg. Ook de organisatie zelf wordt dan meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen.

In Amersfoort was ik een van de initiatiefnemers van de oprichting van een gemeentelijk RegenboogPlatform (2019). Hierin werkt de gemeente samen met partijen die zich inzetten voor LHBTI+ personen in de stad met als doel het bewustzijn en acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten. We wonen in een stad die inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Amersfoort is sinds 2008 een Regenboogstad en de gemeenteraad ondertekent sinds 2018, vlak voor de verkiezingen, het Regenboogstembusakkoord. Hierin geeft ze aan een inclusief beleid te voeren met aandacht voor LHBTI+ 26 februari is het weer zover.

Je zou dus zeggen: dat zit wel snor met de sociale acceptatie van LHBTI+’ers. Uit onderzoek blijkt echter dat de verschillen tussen LHBTI+ personen en heteroseksuelen groter zijn dan je in een land als Nederland zou verwachten of in ieder geval zou willen verwachten (Kuyper (2018).  Zij lopen een meer dan gemiddeld risico te worden gepest en lastiggevallen. Dit houdt verband met onwetendheid en taboes die nog steeds hun uitwerking op individuen en groepen hebben.  Verinnerlijkte normen en waarden en gevoelens van ‘anders zijn’ hebben soms nog negatieve effecten op het welzijn/geluk van LHBTI+ personen.

In Amersfoort wonen 157.448 personen. 8 tot 10% behoort tot de LHBTI+ gemeenschap. Dat betekent dat in Amersfoort rond de 13.000 personen verschillen van de heteronorm.

Het logo van de lijst Sanders is een klavertje vier in de regenboogkleuren. Dit logo staat voor geluk en inclusie. Want bij ons hoort iedereen erbij en mag iedereen zijn wie hij/zij is. Sta je ook inclusie en (seksuele) diversiteit voor, word dan lid van de lijst Noelle Sanders en stem op Noelle Sanders!!! Dat weet je zeker dat jouw belangen meetellen!

Margreet van Hensbergen, kandidaat nr. 6

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *