Presentatie rekenkamerrapport “In gesprek”

Vóór het kerstreces presenteerde de rekenkamer het verwachtte onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen.

Toen Lijst Sanders, CU, CDA en Groen Links na de zomer in 2020 ontdekten dat ze zich onafhankelijk van elkaar in de materie van de jeugdbeschermingsketen verdiepten hebben we onze krachten gebundeld en zijn we verder samen opgetrokken. We stelden een notitie op, organiseerden rondes, gingen digitaal op werkbezoek bij SAVE en schreven gezamenlijk een motie waarin de hele raad de rekenkamer verzocht om onderzoek te doen naar het functioneren van de jeugdbeschermingsketen en uitvoering van jeugdbescherming in Amersfoort. De motie is uiteindelijk in juli 2021 door de hele raad aangenomen. Het rapport van de rekenkamer dat net vóór de kerstvakantie uitkwam is daar het resultaat van. Hoewel er al druk aan verandering wordt gewerkt zijn de conclusies niet mals. Het AD kopte met “jeugdzorg in Amersfoort schiet flink tekort”.  Ook vanuit de Stadsbron is op het onderzoek gereageerd.

Beter Amersfoort is erg blij met dit rapport met de veelzeggende titel “In gesprek”. Het is een uniek onderzoek omdat het niet gaat over richtlijnen, regels en protocollen maar het brengt de ervaringen van jeugd en hun ouders met de jeugdbeschermingsketen in beeld. Daaraan kunnen we zien dat het voor hen beter geregeld moet worden. Vermoedde feiten zijn geconstateerd en er zijn concrete en stevige aanbevelingen gedaan zowel aan het College als aan de raad. De bestuurlijke reactie dat het onderzoek een waardevolle verdieping is op de verschillende onderzoeken die eerder zijn gedaan naar de jeugdbescherming in Amersfoort, biedt een opening om vanuit vertrouwen meer samen op te trekken op het belangrijke thema veiligheid en jeugdbescherming. Op 10 januari zal het rapport inhoudelijk in de commissievergadering worden besproken. Daarna is er zowel voor het College als de raad werk aan de winkel.

Dank aan de CU, CDA en Groen Links voor de samenwerking en dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit belangrijke onderzoek. Speciaal de ouders en jeugd die hun ervaringen deelden.

Voor wie het allemaal nog eens wil nalezen zie onderstaande links.

Rekenkamer | Gemeente Amersfoort

https://www.ad.nl/amersfoort/jeugdzorg-in-amersfoort-schiet-flink-tekort-ouders-zien-door-de-bomen-het-bos-niet-meer~af460fc8/

De Stadsbron

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *