Oog voor roze ouderen

Op 14 juni organiseerden D66, CDA en Beter Amersfoort een rondetafelgesprek over het onderwerp “oog voor roze ouderen”. Een mooie ronde met openhartige en indrukwekkende verhalen over wat homoseksuele ouderen in hun leven allemaal hebben meegemaakt (zie ook het boek van Eveline van de Putte, stormachtig stil) en hoe het doorwerkt in de huidige verzorgingshuizen.

Ongemak en handelingsverlegenheid

Het ongemak zat in de vraag hoe de (zorg) instellingen omgaan met de LHBTI+ ouderen die onder hun dak wonen. We luisterden naar twee inspirerende voorbeelden van hoe dit kan. Het antwoord van de vertegenwoordigers van de instellingen uit Amersfoort op deze vraag was, dat ze hier eigenlijk niet mee omgaan omdat men niet goed weet hoe. Er sprak een grote handelingsverlegenheid uit hun betogen en ook was er de vraag in hoeverre je nu voor de LHBTI+ bewoners iets specifieks moet doen of dat je moet streven naar diversiteit in het algemeen dus ook voor mensen met een andere culturele achtergrond. Ook bleek dat de combinatie van deze twee voor ingewikkelde problemen kan zorgen.

Taboesfeer

Duidelijk werd dat er juist rondom de LHBTI+ bewoners anno 2022 nog een taboe sfeer hangt.  De instellingen zijn er niet open over en de bewoner verstopt het. Zij hebben het gevoel opnieuw uit de kast te moeten komen maar doen dat niet omdat de sfeer niet als veilig wordt ervaren. Leven in een onveilige sfeer kan niet de bedoeling zijn.

Veiligheid waarborgen

Het omarmen van een roze loper zou voor de LHBTI+ oudere kunnen helpen de sfeer veiliger te maken. De roze loper is een certificaat waarmee instellingen aangeven sociale acceptatie en zichtbaarheid van seksuele diversiteit en genderidentiteit in zorg en welzijn te vergroten. Beter Amersfoort wil dat meer zorginstellingen in Amersfoort deze roze loper omarmen als waarborg voor de veiligheid van de oudere LHBTI+ bewoner.

Meer info over de roze loper vindt u op:  De Roze Loper voor uw organisatie – RozeZorg.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *