NOELLE SANDERS

“My home is my castle”
“Een goede woning is de basis van een goed bestaan” Martin van Rijn van Aedes

Wie ben je?

Ik ben Noëlle Sanders en ik ben 16 jaar gemeenteraadslid in Amersfoort. Daarnaast werk ik als makelaar/taxateur in Amersfoort.  Als makelaar maak ik dagelijks mee dat mensen tevergeefs naar een betaalbare woning zoeken. Vooral jongeren en ouderen hebben hier veel moeite mee. Goed wonen is belangrijk om je gelukkig te voelen en goed te functioneren.

Politiek moet weer een goed imago krijgen. Door de meeste politici wordt er hard gewerkt om een goede volksvertegenwoordiger te zijn om de achterban te goed te vertegenwoordigen. Wij willen met onze Amersfoortse politieke partij dat imago hebben