MARGREET VAN HENSBERGEN

Hoe bewerkstelligen we een gelukkig(er) Amersfoort?

Ik ben Margreet van Hensbergen en woon zo’n 40 jaar in Amersfoort.

Naast moeder van inmiddels 2 ruimschoots volwassen kinderen en 1 kleinkind heb ik me in mijn werk altijd ingezet voor een gelukkig(er) samenleving waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn ongeacht huidskleur, inkomen seksuele oriëntatie/gender. 

Dat heb ik vorm en inhoud gegeven als maatschappelijk werker bij het algemeen maatschappelijk werk in Amersfoort en nadien als oprichter en directeur van het Inburgerings Centrum in Amersfoort e.o. , het toenmalige NVA. Daarnaast heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan met name in de wijk als bestuurslid van het Klokhuis en de Groene Stee. Ook armoede moest aangepakt worden. Als bestuurslid van het Burgerweeshuis begeleidde ik bijna 20 jaar lang ongeveer 20 kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben.

Na mijn pensioen werd ik afgevaardigde van ANBO, de ouderorganisatie. Daarnaast vond ik het  tijd worden me in te zetten voor een bijna onzichtbare groep ouderen, namelijk  de lhbtiq+ ouderen. Mijn tweelingzus had zich als jongere gesuïcideerd omdat ze niet mocht zijn die ze was vanuit de kerk en de maatschappelijke ordening in die tijd. Toen ik na mijn pensionering las dat dit nog steeds een ‘hot item’ is in deze tijd besloot ik me in te zetten voor deze groep mensen. Ik werd één van de oprichters van het Regenboog Platform in Amersfoort en maak me nu hard voor het geluk van een bijna vergeten groep Roze ouderen. Ik ben ambassadeur Roze 50+.

Wilt u hier meer over weten, mail me dan: mmvanhensbergen@gmail.com. U zult begrijpen ik me meer dan thuis voel bij een partij die geluk centraal stelt.

Groet, Margreet