Jericho

De wijk “Jericho” is ontstaan in 1952 in de wederopbouw na de oorlog in Amersfoort. Veel van de mensen die er toen woonden, wonen er nu nog en nu zijn zelfs de kinderen en kleinkinderen er komen wonen. Er is een grote sociale cohesie onderling. De huizen zijn van rode baksteen traditioneel gebouwd met grote tuinen en veel groen in de wijk o.a. een moerasgebied met veel speelgelegenheid. De bewoners wonen er ook zeer naar tevredenheid alhoewel de huizen wel opgeknapt moeten worden want ze voldoen niet meer aan de wensen van deze tijd maar er is ook last van schimmel en vocht. Drie jaar geleden was er een onderzoek gedaan naar of de bewoners wilde verhuizen. Het bleek dat 90% wilde blijven in de woning in deze wijk. Daarna zou de woningcorporatie de Alliantie de huizen gaan verduurzamen, net als in de wijk “Jeruzalem” ernaast. Er werd een klankbordgroep in het leven geroepen die mee zou denken over de plannen, een modelwoning zou worden gemaakt en er werd ook een filmpje vertoond hoe de huizen verduurzaamd zouden gaan worden. Na drie jaar werd van de zomer opeens meegedeeld dat de huizen gesloopt zouden worden. Het was al beslist en er werd niet meer van die mening afgeweken. De Alliantie werd uitgenodigd in de raadszaal om een toelichting te geven aan de raadsleden in de raadszaal. Daar reageerden ze eerst helemaal niet op en enige tijd later kwamen ze met een uitnodiging die alleen bij hun op kantoor kon. Dat vond ik niet transparant en daarom heb ik geweigerd om daar naar toe te gaan. Ze horen gewoon in de raadszaal hun woord te kunnen doen voor pers en voor onze inwoners van de stad. Zo werd het juist verdacht, alsof ze wat te verbergen hadden. Het gaat mij aan het hart dat mensen daar met plezier wonen maar dat ze nu weg moeten. Maar nog erger vind ik dat ze drie jaar aan het lijntje gehouden zijn (want alle werkzaamheden werden opgeschort tot de renovatie) en dat ze nu als donderslag bij heldere hemel de woningen gesloopt gaan worden. Dan ben je niet echt betrouwbaar als woningcorporatie. Het is een wijk vlakbij het centrum, dus het is dure grond en er is woningnood dus daar kunnen veel woningen worden gestapeld. Maar er is ook zoiets als een morele plicht die je naar je huurders hebt. De huurders hebben jarenlang de huur goed betaald, ze verdienen het niet om nu zo in de steek gelaten te worden. Samen met de SP Amersfoort hebben we twee moties gemaakt: één voor het behoud van het beschermd stadsgezicht (het blijkt dat een gedeelte beschermd is, ander deel niet) en één motie om het bestemmingsplan te ‘conserveren’. Dat houdt in dat de huizen blijven bestaan evenals de tuinen en het moerasgebied. . Ze worden ondersteund door DENK, Amersfoort 2014 en Lijst Molenkamp. De motie over het conserveren van het bestemmingsplan heeft geen meerderheid gehaald. De andere motie voor het behoud van het beschermd stadsgezicht wordt nog in een ronde besproken!

Noëlle Sanders, vóór een gelukkig Amersfoort

Protest demonstratie op 6 november 2021

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *