Uncategorized

parkeerbeleid of parkeerdwang

Beste inwoners van Amersfoort, Hoe vindt u de flyer die wij hebben verspreid? Komt het rode NEE wat dwingend over? En heeft u er ook een hekel aan als iemand anders u gaat zeggen wat u moet doen? Dat is nu precies wat er gebeurt met het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort. Iedereen wordt …

parkeerbeleid of parkeerdwang Lees meer »

Algemene beschouwing en begroting 2023

We maken ons veel zorgen over de enorme woningnood. Het voorgenomen aantal van 1000 woningen per jaar wordt niet gehaald en we vrezen zelfs dat de 750 woningen die worden genoemd in de begroting, niet haalbaar zijn. “Terwijl er zo’n grote woningtekorten zijn jagen we beleggers de tent uit, belasten we woningcorporaties en bouwen we …

Algemene beschouwing en begroting 2023 Lees meer »

Toekomststoel

Op 4 april zal Beter Amersfoort samen met D66 en GroenLinks, PvdA, Amersfoort 2014, PvdD een motie indienen die De Toekomststoel heet. De toekomststoel is een initiatief van Jan Terlouw ontstaan in een passage in zijn boek Het Hebzuchtgas, een klimaatsprookje voor jong en oud. Een tijdje geleden stelde Terlouw in een interview in DWDD …

Toekomststoel Lees meer »

Presentatie rekenkamerrapport “In gesprek”

Vóór het kerstreces presenteerde de rekenkamer het verwachtte onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen. Toen Lijst Sanders, CU, CDA en Groen Links na de zomer in 2020 ontdekten dat ze zich onafhankelijk van elkaar in de materie van de jeugdbeschermingsketen verdiepten hebben we onze krachten gebundeld en zijn we verder samen opgetrokken. …

Presentatie rekenkamerrapport “In gesprek” Lees meer »

Algemene beschouwingen door Emile Arnold, tegelijk zijn ‘maidenspeech’

Voorzitter er speelt op dit moment een hoop. Internationaal zeker, maar ook landelijk zijn er veel uitdagingen: Een energietransitie, de omgevingswet, woningnood, decentralisaties, klimaatadaptatie en dan nog flinke inflatie. En met al deze onderwerpen wordt er naar de gemeente gekeken. Daar staat gelukkig een coalitie tegenover die duidelijk met deze zaken aan de slag wil. …

Algemene beschouwingen door Emile Arnold, tegelijk zijn ‘maidenspeech’ Lees meer »

Energiearmoede

De vraag bij gesprekken is niet meer:  ‘wat voor weer wordt het?” maar “hoeveel energiekosten ben je kwijt?” Het gaat niet alleen over mensen in de bijstand of met een andere uitkering maar nu gaat het ook over mensen die een goed inkomen hebben en altijd rond konden komen van hun salaris. Maar die nu …

Energiearmoede Lees meer »