Uncategorized

Toekomststoel

Op 4 april zal Beter Amersfoort samen met D66 en GroenLinks, PvdA, Amersfoort 2014, PvdD een motie indienen die De Toekomststoel heet. De toekomststoel is een initiatief van Jan Terlouw ontstaan in een passage in zijn boek Het Hebzuchtgas, een klimaatsprookje voor jong en oud. Een tijdje geleden stelde Terlouw in een interview in DWDD …

Toekomststoel Lees verder »

Presentatie rekenkamerrapport “In gesprek”

Vóór het kerstreces presenteerde de rekenkamer het verwachtte onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen. Toen Lijst Sanders, CU, CDA en Groen Links na de zomer in 2020 ontdekten dat ze zich onafhankelijk van elkaar in de materie van de jeugdbeschermingsketen verdiepten hebben we onze krachten gebundeld en zijn we verder samen opgetrokken. …

Presentatie rekenkamerrapport “In gesprek” Lees verder »

Algemene beschouwingen door Emile Arnold, tegelijk zijn ‘maidenspeech’

Voorzitter er speelt op dit moment een hoop. Internationaal zeker, maar ook landelijk zijn er veel uitdagingen: Een energietransitie, de omgevingswet, woningnood, decentralisaties, klimaatadaptatie en dan nog flinke inflatie. En met al deze onderwerpen wordt er naar de gemeente gekeken. Daar staat gelukkig een coalitie tegenover die duidelijk met deze zaken aan de slag wil. …

Algemene beschouwingen door Emile Arnold, tegelijk zijn ‘maidenspeech’ Lees verder »

Energiearmoede

De vraag bij gesprekken is niet meer:  ‘wat voor weer wordt het?” maar “hoeveel energiekosten ben je kwijt?” Het gaat niet alleen over mensen in de bijstand of met een andere uitkering maar nu gaat het ook over mensen die een goed inkomen hebben en altijd rond konden komen van hun salaris. Maar die nu …

Energiearmoede Lees verder »

Reddingsbrigade verdient betere ondersteuning.

Na het indienen van een amendement om de Reddingsbrigade aan eigen vervoer te helpen bleken sommige raadsleden niet te weten dat we in Amersfoort een reddingsbrigade hebben welke zelfs onderdeel is van de “Reddingsvloot” die ingezet kan worden bij overstromingen. Helaas werd het amendement niet met een meerderheid aangenomen.  Veel raadsleden vonden het idee positief …

Reddingsbrigade verdient betere ondersteuning. Lees verder »

Oog voor roze ouderen

Op 14 juni organiseerden D66, CDA en Beter Amersfoort een rondetafelgesprek over het onderwerp “oog voor roze ouderen”. Een mooie ronde met openhartige en indrukwekkende verhalen over wat homoseksuele ouderen in hun leven allemaal hebben meegemaakt (zie ook het boek van Eveline van de Putte, stormachtig stil) en hoe het doorwerkt in de huidige verzorgingshuizen. …

Oog voor roze ouderen Lees verder »

15 jaar NOOM

Onder deze titel vond op 18 juni het jubileumcongres plaats van het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten, afgekort NOOM. kleurrijk We waren met een kleurrijk gezelschap in het kleurrijke gebouw van het museum voor beeld en geluid in Hilversum, een passende omgeving in meerdere opzichten. Zo werden we naast alle kleur ook getrakteerd op …

15 jaar NOOM Lees verder »

Vreeland

Door de bewoners van Vreeland werd ik uitgenodigd om te komen kijken naar de appartementen die ooit in de jaren ‘50 door architect David Zuiderhoek waren getekend. De eerste hoogbouw was wereldberoemd en mensen uit de hele wereld kwamen hiernaar kijken. Helaas waren de oorspronkelijke schelpvormige balkons nu onderstut met stempels omdat er waarschijnlijk betonrot …

Vreeland Lees verder »