Algemene beschouwing en begroting 2023

We maken ons veel zorgen over de enorme woningnood. Het voorgenomen aantal van 1000 woningen per jaar wordt niet gehaald en we vrezen zelfs dat de 750 woningen die worden genoemd in de begroting, niet haalbaar zijn.

“Terwijl er zo’n grote woningtekorten zijn jagen we beleggers de tent uit, belasten we woningcorporaties en bouwen we woningen waar geen vraag naar is, aldus recent onderzoek van professor Boelhouwer .

Daarom pleit Beter Amersfoort voor meer tijdelijke woningen. Het is fijn dat er nu 300 tijdelijke woningen in Vathorst Bovenduist worden gerealiseerd maar Beter Amersfoort wil pleiten voor veel meer tijdelijke woningen omdat dit een snelle oplossing is voor het probleem nu en omdat dit redelijk betaalbare woningen zijn. Dit zou ons inziens goed kunnen op het terrein tegenover landgoed Schothorst, naast de weilanden van boer Kok.

Beter Amersfoort wil meer betrokkenheid en invloed van inwoners op besluiten van de gemeente.

Daarom zijn wij benieuwd naar hoe het College vorm gaat geven aan de in de Omgevingswet aangegeven wettelijk verplichte vroegtijdige participatie die vanaf 1 januari gaat gelden.

De mogelijk noodzakelijk ombuigingen en bezuinigingen voor de komende Kadernota vragen ook om onze inwoners daarbij te betrekken.

Rondom Cultuur sensitieve zorg is het nog stil en we willen daar graag meer aandacht besteden samen met de PvdA.

Als laatste punt: het parkeerbeleid. De doelstelling was om wijkgericht te gaan werken en we hebben zelfs een wethouder met dat aandachtspunt in portefeuille. Dat staat haaks op het parkeerbeleid wat nu over de hele stad wordt uitgerold. Dit college wil de auto uit de stad weren vanuit een groene gedachte en klimaat maar wij vinden het niet reëel zoals het nu gaat. Dit bevordert ook niet de woningbouw want we denken dat huizen overkoopbaar worden als er geen parkeergelegenheid is, zoals bijvoorbeeld in Vathorst Bovenduist. We zijn tegen parkeervergunningen voor heel Amersfoort. Dit moeten de wijken zelf kunnen beslissen want met name Amersfoort Noord ervaart het parkeren helemaal niet als een probleem. We hopen dan ook dat mensen massaal hun stem laten horen voor het referendum wat op 22 november hierover wordt gehouden En als het openbaar vervoer nu zo goed was geregeld of een deelauto makkelijk is te realiseren, maar dat is niet het geval en ook in de toekomst niet goed te regelen. We verwachten ook dat mensen meer vereenzamen als bezoekers hun auto niet meer kwijt kunnen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *