Reanimatie Netwerk voor en door hartveilig Amersfoort.

Al meer dan 5 jaar maak ik mij samen met een grote groep vrijwilligers hard voor het realiseren van een hartveilig Amersfoort. Iedereen kan plotseling een hartaanval krijgen en wanneer hulp binnen 6 minuten gestart wordt is de kans op overleven het grootst.

Al vanaf de start proberen we de gemeente ervan te overtuigen dat alleen met een structurele jaarlijkse subsidie een netwerk te realiseren is van AED’s en burgerhulpverleners waardoor overal in de gemeente het geven van hulp binnen 6 minuten mogelijk is.

In de afgelopen jaren is met geld van bedrijven, goede doelen, buurtbudgetten en incidentele subsidies van de gemeente gewerkt aan dit Netwerk. Echter het is nog steeds niet in alle wijken gerealiseerd en de continuïteit is ook niet gewaarborgd.

Een AED heeft een levensduur van 8 jaar en moet dan weer vervangen worden. Ook burgerhulpverleners moeten jaarlijks een herhalingstraining volgen. Dat vraagt veel energie van de vrijwilligers.

Veel AED’s zijn gerealiseerd via crowdfunding acties in buurten waardoor het daardoor niet alleen lukt om een AED te realiseren die 24 uur per dag bereikbaar is. Ook draagt het bij aan de sociale cohesie in de buurt omdat mensen samen naar een reanimatiecursus gaan en samen ook een deel van de kosten van de AED samengebracht hebben.

Nu de gemeente nog steeds niet structureel wil bijdragen heb ik mij als voorzitter van het Reanimatie Netwerk Amersfoort verkiesbaar gesteld voor lijst Noelle Sanders om op die wijze te trachten het Reanimatie Netwerk een door de gemeente structureel gesteund initiatief te laten worden.

Henk Pijper

Kandidaat nr. 4

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *