15 jaar NOOM

Onder deze titel vond op 18 juni het jubileumcongres plaats van het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten, afgekort NOOM.

kleurrijk

We waren met een kleurrijk gezelschap in het kleurrijke gebouw van het museum voor beeld en geluid in Hilversum, een passende omgeving in meerdere opzichten. Zo werden we naast alle kleur ook getrakteerd op archiefbeelden van de migranten van toen bijv. de aankomst van de Kota Inten, de snelle ontwikkeling van het begrip gastarbeider via allochtoon naar de inclusieve samenleving en het verhaal van de “opvang” van de Molukkers in Nederland en meer beeldmateriaal uit de film archieven van het museum. Eppo van Nispen tot Sevenaer, de directeur van het museum liet hiermee zien dat deze migranten van toen de ouderen van nu zijn.

Samen, samen, samen…

Samen moeten wij ervoor zorgen dat zij in hun belevingswereld, die cultuurspecifiek is juist bij het ouder worden beter worden gezien. Veel van deze ouderen hebben nu behoefte aan zorg en ondersteuning omdat zij bijv. Alzheimer krijgen. Zij worden hierbij teruggeworpen op de omgeving waarin zij opgroeiden en hebben in de Nederlandse samenleving geen aanknopingspunten. Herinneringen van taal, gebeurtenissen, gewoonten, geuren, eten, muziek liggen in de cultuur waarin zij als kind en jongvolwassenen opgroeiden. Sommigen zijn gaandeweg het ziekteproces ook de Nederlandse taal vergeten en raken hierdoor in een isolement. Hun kinderen, die in Nederland zijn opgegroeid en deelnemen aan de westerse samenleving kunnen dit binnen de normen en waarden van hun cultuur niet meer oplossen, mede doordat goede ketenzorg en faciliterende woonvormen ontbreken.

Cultuurspecifieke zorg, ook in Amersfoort?

In maart 2021 hebben Grace Tanamal en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa vanuit het NOOM in Amersfoort onderzoek gedaan naar de behoefte en het aanbod van cultuurspecifieke zorg[1]. Dit is tot stand gekomen door een motie  van Beter Amersfoort (voorheen Lijst Sanders).  De behoefte naar cultuurspecifieke zorg is er, dat is onomstreden. Eén van de aanbevelingen van dit onderzoek is dat er een integrale stedelijke conferentie moet komen waarbij partijen met elkaar spreken over het verbeteren van de ketenzorg waaronder huisvesting, delen van kennis, mensen en middelen, waarbij ook  groepen migranten ouderen moeten worden betrokken met als eindresultaat een convenant tussen woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente.

Beter Amersfoort wil cultuurspecifieke zorg bevorderen zodat ook deze groep zich welkom voelt in Amersfoort.


[1] NOOM, “Oud worden in een herkenbare omgeving met Kleuren en geuren van vroeger”, Een onderzoek naar de behoefte en het aanbod van Cultuurspecifieke zorg in Amersfoort, maart 2021, NOOM

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *